Światowa Organizacja Zdrowia czyli WHO podzieliła bądź wyróżniła następujące grupy substancji psychoaktywnych:

  1.  Alkohole,
  2. Opiaty ( kodeina, metadon, heroina, morfina i opium )
  3. Kanabinole,
  4. Leki uspokajające i nasenne,
  5. Kokaina i inne substancje psychostymulujące,
  6. Substancje halucynogenne
  7. Wyroby tytoniowe
  8. Lotne rozpuszczalniki